Metoda One Brain - kineziologie

V 60. letech minulého století vyvinul Američan Dr. Goodheart metodu jednoduchého způsobu komunikace s mozkem- kineziologii.V jejím rámci se postupně vyvinuly nové systémy a jedním z nich byla právě metoda One Brain (Jednotný mozek), jehož autory jsou Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway.

   Lidské tělo má v sobě ukrytý mechanismus, který zaznamenává všechny prožité situace a pokud některou z nich vyhodnotí jako nebezpečnou, tak bez závislosti na našem vědomí ji uloží do paměti a tím vzniká stresový blok. Stres je tak psychickou záležitostí, která může ovlivnit celý náš život. V levé mozkové hemisféře máme tzv. společnou integrální plochu, která zaznamenává nové informace a porovnává je s informacemi již uloženými. Tyto informace jsou pak vyhodnoceny buď jako bezpečné nebo jako nebezpečné, což je vlastně takový obranný mechanismus, který nám příroda dala do vínku. Pokud je určitý okamžik vyhodnocen jako nebezpečný, jsou do paměti uloženy informace spjaté s tímto prožitkem, například poloha svalů, vůně, dotyk a podobně. To vše se děje proto, abychom příště mohli nebezpečnou situaci včas rozpoznat.

   Tento obranný systém nám v dávných dobách umožňoval přežít, dnes však často stojí za psychosomatickými problémy. Jestliže tělo obdrží novou informaci a zjistí, že je podobná některé nebezpečné z minulosti, spustí obranný mechanizmus, nám se sevře žaludek, hůře dýcháme, máme zablokované svaly, bolesti na prsou a podobně, zkrátka prožíváme stejné emoce jako předtím a není důležité, zda-li se nám nepříjemný okamžik stal nedávno, v mládí, dospívání, při porodu nebo třeba v prenatálním věku. Metoda One Brain pomáhá najít skutečnou příčinu problémů a odstraňuje emoční bloky.  
"Nezáleží, kolik let člověk prožil, ale jakým způsobem...."
                                                                                                                                             Abraham Lincoln

Metoda One Brain pomáhá v těchto případech :
stres
fobie, strach a deprese
vnitřní zábrany, tréma
lehká mozková dysfunkce
poruchy učení
poruchy spánku
vztahové problémy
poúrazové bolesti
potíže s nadváhou
psychosomatické problémy
koktavost
různé druhy závislostí
zlepšuje imunitní systém
upravuje ekzémy a alergické reakce